» » Мережа правового розвитку визначила найгостріші питання, що хвилюють херсонців

Мережа правового розвитку визначила найгостріші питання, що хвилюють херсонців

Мережа правового розвитку 
Юристи Херсонського офісу Мережи правового розвитку при ГО «ІРЦ «Правовий простір» оприлюднили звіт з актуальних правових питань за результатами звернень громадян за період з 16 лютого по 30 квітня 2019 року. За цей час юристи опрацювали 198 запитів про надання правової допомоги.

Найпоширенішими категоріями справ, в яких звертаються громадяни, є:
• Спадкові справи (26 звернень), що складають 13,13% від загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
Переважають запити щодо порядку прийняття та відмови від прийняття спадщини за законом та заповітом, черговості спадкування та кола спадкоємців у випадку спадкування за законом, розподілу спадщини між спадкоємцями однієї черги. Також було 2 звернення з питань погашення спадкоємцями боргів спадкодавців (законності вимог щодо погашення боргів, строків, в які відповідні вимоги можуть бути пред’явлені, обсягу відповідальності спадкоємців).
• Житлові (24 звернення), що складає 12,12% загальної кількості запитів щодо надання правової допомоги.
10 запитів щодо надання правової допомоги стосувалось питань процедури зняття з реєстрації місця проживання або визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням в судовому порядку.
4 звернення стосувались усунення перешкод у користуванні майном.
2 звернення з питань неможливості отримання довідки про реєстрацію місця проживання через не передані картотеки до ХМР.
2 звернення з питання виселення осіб, що без достатніх правових підстав користуються житлом.
2 звернення щодо квартирної черги (1 питання щодо постановки на облік сім’ї, яка потребує поліпшення житлових умов, 1 звернення щодо отримання особою інформації про строки отримання житла).  
По одному зверненню надійшло з питань: реєстрації місця проживання, розподілу особових рахунків співвласників, визначення порядку користування майном співвласниками.
• Справи щодо правовідносин з приводу нерухомості (23 звернення), що складає 11,62% від загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
9 запитів стосувались загальних питань щодо розпорядження власністю (оформлення договорів купівлі-продажу, дарування, міни, оренди, позички, а саме: відмінностей у правовій природі різних видів договорів відчуження нерухомого майна та надання права користування майном, істотних умов таких договорів, оподаткування правочинів, випадків необхідності отримання дозволу органу опіки та піклування).
4 звернення надійшло з питань приватизації житла, з яких 2 питання щодо загальної процедури приватизації, 1 питання стосувалось втрати документів, що підтверджують право користування житлом, 1 питання відносно приватизації житла на малолітню дитину.
4 запити стосувались користування та розпорядження спільною сумісною та частковою власністю (2 запити – користування спільними приміщеннями багатоквартирного будинку, 1 запит – продаж частки у квартирі, що перебуває у спільній сумісній власності, 1 запит – розпорядження допоміжними приміщеннями домоволодіння, яке знаходиться у спільній частковій власності).
3 запити - щодо можливості знесення самочинного будівництва та відшкодування шкоди, завданої самочинним будівництвом.
2 запити стосовно отримання інформації про власника майна (роз’яснення порядку отримання інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно).
• Житлово-комунальні послуги (20 звернень), що складають 10,1% загальної кількості запитів щодо надання правової допомоги.
14 звернень з питань оплати комунальних послуг (незгода з розміром нарахованої заборгованості, переплата, помилкове перерахування коштів на закритий рахунок, 1 звернення щодо безпідставного включення ОСББ до заборгованості по оплаті комунальних послуг витрат на капітальний ремонт).
2 звернення з приводу відмови управляючих компаній від обслуговування малоквартирних будинків.
2 звернення з приводу зміни умов договірних правовідносин (Херсонобленерго).
2 звернення з питань стягнення оплати за послуги та наявності права на відключення боржників з електропостачання садовим товариством та ОСББ, як організаціями, що мають статус «населеного пункту» згідно правил постачання електроенергії.
• Соціальне забезпечення (15 звернень), що складають 7,58% загальної кількості запитів щодо надання правової допомоги.
7 питань щодо призначення субсидії, в т.ч. законності відмови в призначенні субсидії, дій, які необхідно вчинити для поновлення нарахування субсидії, порядку звернення за призначенням субсидії, обов’язку повідомлення УПСЗН про зміни в майновому стані та складі сім’ї.
4 звернення щодо соціального забезпечення учасників бойових дій.
3 питання щодо пільгового забезпечення (пільгове забезпечення лікарськими засобами, пільги на проїзд у громадському транспорті).
1 звернення щодо державної соціальної допомоги малозабезпеченій особі.
• Сімейні справи (13 звернень), що складають 6,57% від загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
7 звернень даної категорії стосується стягнення аліментів. У період, за який проводиться аналіз, юристами офісу підготовлено 1 заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів. У 5 справах надано консультації стягувачам у виконавчих провадженнях по стягненню аліментів щодо відповідальності боржників за несплату аліментів, у 1 справі було надано роз’яснення батькові, що проживає окремо від дитини, щодо можливих варіантів участі в утриманні в добровільному порядку.
По одному зверненню надійшло з приводу щодо участі у вихованні того з батьків, хто проживає окремо від дитини, визначення місця проживання дитини, розірвання шлюбу, поділу майна подружжя, зміни прізвища дитини, отримання дозволу на виїзд малолітньої дитини за кордон.
• Пенсійне забезпечення (10 звернень), що складає 5,05% загальної кількості запитів щодо надання правової допомоги.
  3 звернення стосувались порядку розрахунку страхового стажу.
  3 звернення стосувались перерахунку пенсії/індексації пенсійних виплат.
  2 звернення щодо кола осіб, які мають право на пенсію по втраті годувальника.
  2 звернення щодо зміни виду отримуваної пенсії.
• Діяльність неприбуткових організацій (8 звернень), що складає 4,04% загальної кількості запитів щодо надання правової допомоги.
4 звернення стосувались питань самоврядування/статутної діяльності ОСББ/ садових товариств.
2 звернення щодо діяльності громадських організацій (порядок реєстрації/статус неприбутковості)
2 звернення щодо діяльності Херсонської міської ради (порядок подання електронних петицій/опублікування даних про витрачання коштів з міського бюджету).
• Земельні справи (7 звернень), що складає 3,54% загальної кількості запитів щодо надання правової допомоги.
  3 звернення відносно процедури приватизації земельних ділянок, в т.ч. процедури отримання дозволу на розробку проекту землеустрою.
По одному зверненню надійшло щодо: порядку присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці; усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою; поділу з/д між співвласниками; сплати земельного податку.
• Кримінальні справи (7 звернень), що складає 3,54% загальної кількості запитів щодо надання правової допомоги.
  Усі звернення надходили від потерпілих у кримінальних правопорушеннях щодо процесуальних питань досудового розслідування справ.
• Банківські спори (7 звернень), що складає 3,54% загальної кількості запитів щодо надання правової допомоги.
  Запити щодо загальних питань виконання зобов’язань у кредитних правовідносинах, наслідків несплати або несвоєчасної оплати кредитної заборгованості, погашення простроченої кредитної заборгованості, спілкування з колекторськими компаніями.
Зберігаються тенденції, з одного боку, безвідповідального ставлення громадянами до взятих на себе кредитних зобов’язань, що особливо актуально для кредитів на споживчі цілі, з іншого боку, роботи кредиторів з боржниками неправовими способами із застосуванням психологічного тиску та погроз щодо кредитних зобов’язань, по яких спливли строки позовної давності, або які взагалі є погашеними.
• Трудові (5 звернень), що складає 2,53% загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
  2 запити щодо трудових гарантій прав жінок, які мають неповнолітніх дітей, по одному запиту щодо: притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності; поновлення на роботі; стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати.
• Виконавче провадження (5 звернень), що складає 2,53% загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
3 звернення щодо процедури задоволення вимог стягувача за відсутності доходу/коштів на рахунках у боржника. 2 звернення щодо арешту майна.
• Встановлення фактів, що мають юридичне значення (5 звернень), що складає 2,53% загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
2 звернення щодо встановлення факту належності правовстановлювальних документів (помилки в написанні ПІБ).
2 звернення щодо встановлення факту проживання однією сім’єю.
1 звернення щодо визнання особи безвісно відсутньою.
• Податкові (4 звернення), що складає 2,02% загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
Питання стосувались сплати єдиного соціального внеску, єдиного податку, безпідставного нарахування податкової заборгованості.
• Виборчі (4 звернення), що складає 2,02% загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
2 звернення  з приводу перевірки адреси голосування та персональних даних у державному реєстрі виборців, 2 звернення щодо тимчасової зміни місця голосування.
• Адміністративні правопорушення (3 звернення), що складає 1,52% загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
• Інформація щодо стану розгляду справи у суді (3 звернення), що складає 1,52% загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
• Домашнє насильство (3 звернення), що складає 1,52% загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
Щодо питань домашнього насильства, слід зазначити, що всі вони були виявлені в ході звернень, що початково стосувались інших питань (1. виселення, зняття з реєстрації онука; 2. підстав позбавлення матері батьківських прав (як виявилось в ході консультації, жінка отримувала такі погрози від чоловіка); 3. розірвання договору дарування, матір’ю на користь доньки (в ході консультації з’ясувалось, що донька чинить на матір’ю психологічне та економічне насильство).
• Оскарження рішень суб’єктів владних повноважень (2 звернення), що складає 1,01% загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
• Медичне забезпечення (2 звернення), що складає 1,01% загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
• Захист прав споживачів (1 звернення), що складає 0,51% загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
• Представництво інтересів в суді (питання щодо можливості здійснення представництва громадянином в апеляційному суді у малозначній спаві), що складає 0,51% загальної кількості запитів про надання правової допомоги.
Отже, зі звіту очевидно, що система безоплатної правової допомоги, яку забезпечують відповідні громадські організації, працює надзвичайно ефективно. Доповнюючи державну систему, яка наразі не спроможна охопити всіх, хто її потребує. Тож, нагадуємо:

Адреса Центру безоплатної первинної правової допомоги:
М. Херсон, пр. Ушакова, 37, каб. 115 (будівля Херсонської міської ради, перший поверх).
Графік роботи юристів: понеділок – четвер з 9.00 до 16.00. Обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Попередньо записатися на прийом можна за телефоном (099) 468 38 48

P.S. Центр безоплатної первинної правової допомоги створений Херсонським офісом Мережі правового розвитку при ІРЦ «Правовий простір» за підтримки Херсонської міської ради та Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках проекту «Енергія змін: правовий вимір».

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый